Info

Historie


 
TRAIN er grundlagt af Chris Anker-Petersen. I april 1998 åbnede han dørene for første gang med en klar vision om at ”få rocken tilbage til Aarhus”.
TRAIN blev hurtigt byens markante spillested med fokus på kvalitet, service og en lang række af større nationale og internationale artister på programmet. Hvad der startede som et privat initiativ som bidrag til den lokale musikscene, har sidenhen vokset sig til et af de mest profilerede spillesteder i landet.
 
TRAIN byggede om i starten af 2014 og fremstår som et professionelt og opdateret spillested. Et spillested med højt fokus på at skabe og udvikle de mest optimale rammer for såvel artister som publikum.
 
TRAIN blev i år 2000 første gang udpeget som Regionalt Spillested og Kulturelt vækstcenter af Aarhus Kommune og Statens Kunstråd. En fire-årig opgave TRAIN ligeledes er udpeget til og har udført i årene efter. Senest er spillestedet genudpeget for perioden 2021-2024.    
Læs mere om opgaven som Regionalt Spillested her.
 
I 2018 blev TRAIN overdraget til TRAIN-Fonden. En kulturel og almennyttig fond - uden private interesser - med mål, opgave og vision at præsentere, formidle og understøtte musikken og det rytmiske miljø i Aarhus, regionen og landsdelen.
 
 
SYDHAVNEN
I forbindelse med byrenovering af Sydhavnen, Aarhus er det planlagt at TRAIN etablerer et nyt og større spillested. 
Byggeriet er startet og spillestedet forventer at flytte indefor den nærmeste årrække. 
Som en integreret del af den fremtidige strategi for området med at skabe en ny bydel med kulturel tyngde og udviklingspotentiale kan TRAIN øge og styrke indsatser for samarbejdet med og formidlingen af musikken lokalt, regionalt og nationalt. Det gælder talentudvikling og vækstlag, den etablerede del af musikken og den smalle og nicheorienterede del. Det gælder også et øget fokus på arbejdet med børn og unge, et øget socialt engagement og ansvar, læringsprojekter og ambitioner om at udvikle talenter indenfor den kulturelle fødekæde. 
Spillestedet skal i nye rammer fungere som en central og samlende aktør på den lokale og regionale musikscene – og samtidig bidrage til at skabe et levende, producerende og kulturelt skabende og tværfagligt bymiljø med fokus på vækst, udvikling, samarbejde og kobling af kreative, sociale og (erhvervs)kulturelle fællesskaber og fødekæder.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RAMMEAFTALE 2021-2024 STATENS KUNSTFOND
 
TRAIN-RAPPORT 2022 / TRAIN-FONDEN
TRAIN-RAPPORT 2021 / TRAIN-FONDEN

TRAIN-RAPPORT 2020 / TRAIN-FONDEN
TRAIN-RAPPORT 2019 / TRAIN-FONDEN
TRAIN-RAPPORT 2018 / TRAIN-FONDEN
TRAIN-RAPPORT 2017 / CAP ROCK
TRAIN-FONDEN VEDTÆGTER

KUNSTFAGLIG EVALUERING TRAIN 2016

Profil

TRAIN har igennem de seneste 25 år som regionalt spillested, og ét af Danmarks største, båret en musikprofil af høj kvalitet og international klasse. En scene, hvor verdensnavne præsenteres side om side med artister af mere smal og nichepræget karakter.
 
TRAIN musikprofil er bredt anlagt i såvel indhold som publikum. En profil, der er sammensat af nationale og internationale artister, vækstlag og stjerner, nicher og mainstream.
 
På TRAINs scene går etablerede kunstnere hånd i hånd med vækstlag og progressive artister, det urbane kombineres med mainstream og det historisk berettigede finder plads mellem det aktuelle og innovative.
 
Som spillested er vi drevet af kvalitet. Mindre af genrer. Hovedåren i profilen er rock, pop, elektronisk og urban - men altid med plads til andre genrer.
Vi præsenterer de store stjerner og vi plejer de mindste vækstlag. Vi er nationale og vi er internationale. Vi hylder det aktuelle og vi respekterer det historiske. Vi har blik for det nye, det smalle og det eksperimenterende, men vi anerkender og ærer det etablerede. Vi er på alle måder brede. Mangfoldige. Samlet set, unik som spillested.
 
TRAIN er engageret i det omgivende musik- og kulturliv. Vi tager ansvar for og investerer i samarbejde på tværs af scener, aktører og kommunegrænser. Vi arbejder åbent, respektfuldt og inviterende rettet mod omverden. Projekter til samarbejde initieres fra egen hånd og forhåndenværende ressourcer og kompetencer stilles til rådighed for andres. Eksterne partnere bydes ind til samarbejde og medindflydelse på samme vis som TRAIN byder ind med bidrag til løft af eksterne partneres kompetencer, projekter, aktiviteter og profiler.
 
Vi samarbejder med byen og regionens mange kulturinstitutioner, musik- og kulturaktører, spillesteder, festivaler, erhvervsliv, folkeskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner. 
 
Det er TRAINs mål, at være et dynamisk og kompetent musikalsk kraftcenter, der via en kvalitetsbevidst koncertvirksomhed, en mangfoldig og udviklingsorienteret profil, en bred og åben samarbejdspolitik samt en professionel ledet organisation formidler, profilerer og udvikler den rytmiske musik lokalt, regionalt og nationalt.
 
TRAIN er med sit virke, sit indhold, profil og aktiviteter et markant spillested, der tilgodeser regionens borgere og samtidig rækker ud til hele landet. TRAIN bidrager med sin unikke profil og aktivitet til at sætte Region Midt på landkortet som en musikalsk sværvægter. Lokalt er vi en aktiv kulturaktør, der ansvarligt og ambitiøst bidrager ind i et samlet felt af kulturproducenter, som opretholder og udvikler en dynamisk musikscene - i overensstemmelse med Aarhus Kommunes kulturpolitik.
 
TRAIN arbejder for at blive et grønnere spillested.
I samarbejde med Tuborg fondet og flere bærdeygtighedskonsulenter, har spillestedet siden 2020 arbejdet målrettet med at forbedre sit C02 aftryk. Det sker gennem en lang række tiltag og indsatser på forbrug, sortering, indkøb osv. 
 
TRAIN har i den forbindelse udarbejdet en guide, henvendt til andre interessenter, der formidler den første del af processen. En guide der fortløbende arbejdes videre ud fra i ambitionen om at skabe et grønnere og mere miljøbevidst spillested.
 
For yderligere information om denne del af spillestedets arbejde kontakt direktør, Carsten V. Nielsen på carsten@train.dk.
 
Kapaciteten på TRAIN ved livekoncerter er 1000 stående/270 siddende publikum. Ved arrangementer derudover er kapaciteten 1300. 

Scene, produktionsforhold og teknik er professionelt, fuldt opdateret og operationelt samt anerkendt og respekteret af musikere og tour-teknikere.

Publikumsområdet er indrettet i flere gulvniveauer samt med balkon for at skabe optimale rammer for koncertoplevelsen.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRAIN PROFIL FOLDER
TRAIN - ET GRØNNERE SPILLESTED
 

Organisation

TRAIN drives af TRAIN-Fonden. 
Fonden er almennyttig og kulturelt erhvervsdrivende - og overtog driften af TRAIN i 2018. 
 
TRAIN-Fondens bestyrelse har det overordnede ansvar og ansætter en direktør & spillestedsleder. Denne har det samlede direktionsansvar for den daglige drift.
 
Trains medarbejderstab består p.t. af 9 fastansatte, ca. 20 timelønsansatte, et antal elever, praktikanter og ikke mindst en stor uundværlig gruppe af dedikerede frivillige. 
De frivillige medarbejdere, i samarbejde med de timelønsansatte, definerer kernen i den daglige drift og afvikling af koncerter og arrangementer på spillestedet. 
Læs mere om: at blive frivillig på TRAIN.  

TRAIN BESTYRELSE
·       Leif Skov: Kulturkonsulent og tidligere leder af Roskilde Festival, formand
·       Martin Busk: Partner, Direktør Bricks A/S, næstformand.
·       Kirsten Jørgensen: Jurist, tidligere Kulturdirektør, Aarhus Kommune.
·       Niels Nyegaard: Konsulent, tidligere formand DIF, EOC – The European Olympic Committee
·       Brian Nielsen: CEO, DTD Group, Northside Festival, Tinderbox mm.
·       Henrik Puggaard: Partner, Advokat Poul Schmith, Kammeradvokaten. 
TRAIN LEDELSE
·       Carsten V. Nielsen: Direktør & Spillestedsleder