Info

Historie


 
Train er grundlagt af Chris Anker-Petersen. I april 1998 åbnede han dørene for første gang med en klar vision om at ”få rocken tilbage til Aarhus”.
Train blev hurtigt byens markante spillested med fokus på kvalitet, service og en lang række af større nationale og internationale artister på programmet. Hvad der startede som et privat initiativ som bidrag til den lokale musikscene, har sidenhen vokset sig til et af de mest profilerede spillesteder i landet.
 
Train byggede om i starten af 2014 og fremstår som et professionelt og fuldt opdateret spillested. Et spillested med højt fokus på at skabe og udvikle de mest optimale rammer for såvel artister som publikum.
 
Train blev i år 2000 udpeget som Regionalt Spillested og Kulturelt vækstcenter af Aarhus Kommune og Statens Kunstråd. Læs mere om opgaven som Regionalt Spillested her.

Profil

Train har igennem de seneste 17 år som regionalt spillested, og ét af Danmarks største, båret en musikprofil af høj kvalitet og international klasse. En scene, hvor verdensnavne præsenteres side om side med artister af mere smal og nichepræget karakter.

Trains musikprofil er bredt anlagt i såvel indhold som publikum. En profil, der er sammensat af nationale og internationale artister, vækstlag og stjerner, nicher og mainstream.

På Trains scene går etablerede kunstnere hånd i hånd med vækstlag og progressive artister, det urbane kombineres med mainstream og det historisk berettigede finder plads mellem det aktuelle og innovative.

Hovedgenrer som Rock, Pop, Elektronisk, Urban, Hip Hop, Metal, Jazz og World er alle repræsenteret. Og samtidig med række nicheudspring fra primært Rock, Elektronisk og Hip Hop.

Train er også en scene, der giver plads til eksterne arrangører og musikmiljøernes aktører. Samarbejde med en lang række af disse aktører er med til konstant at udvikle Trains musikalske profil.

Kapaciteten på Train ved koncerter er 1000 stående/300 siddende publikum. Ved natarrangementer er kapaciteten 1300. 

Scene, produktionsforhold og teknik er professionelt, fuldt opdateret og operationelt samt anerkendt og respekteret af musikere og tour-teknikere.

Publikumsområdet er indrettet i flere gulvniveauer samt med balkon for at skabe optimale rammer for koncertoplevelsen.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rammeaftale Statens Kunstråd
Årsrapport
Midtvejsevaluering

Organisation

CAP ROCK A/S ejer spillestedet Train. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar og ansætter en direktør & spillestedsleder. Denne har det samlede direktionsansvar for den daglige drift.

Train er organiseret i 4 afdelinger; Program, Produktion & Teknik, Drift samt Event & Arrangementer. Hver afdeling har en afdelingschef som direkte ansvarlig.
 
Trains medarbejderstab består af 11 fuldtidsansatte, herunder fleksjobbere, 90 timelønsansatte samt et antal elever, praktikanter og frivillige.

Train bestyrelse:
Leif Skov / Formand
Peder Næsborg
Jørgen Lokdam
Stig Madsen

Train Ledelse:
Carsten V. Nielsen / Direktør & Spillestedsleder / Koncerter / Musik & Markedsføring
Mads Bøgedal / Produktionschef / Scene / Produktion & Teknik
Jeppe Berling / Driftschef / Drift & Service
Mads Jakobsen / Kommerciel chef / Event / Arrangementer
Stab: 
Dorthe Skytte / Regnskabschef / Kontor / Administration & Regnskab